• No file selected.

  عطار نیشابوری

  Author

  آغاز زندگی

  در سال 540 ه.ق خداوند ابی بکر ابراهیم پسری عطا نمودکه بعدها یکی از بزرگترین عرفا و شعرای به نام قرن ششم و هفتم ایران گردید. نام عزیز " محمد" بر او نهاده شد و "ابوحامد" کنیه اش گردید.

 • No file selected.

  بازی با گو ش‌ها

  Author

  گرچه گوش‌ها یکی از حساس‌ترین قسمت‌ها در آناتومی بدن انسان هستند اما از بخشی‌هایی به شمار می‌آیند که ما توجه بسیار کمی به آن‌ها داریم.

 • No file selected.

  درمان های جراحی

  Author

  همه افرادی که به آنژین قلبی دچار هستند نیازی به عمل جراحی ندارند، اما وقتی که مشکلات بیمار با مصرف داروها برطرف نمی گردد نتایج عمل جراحی می تواند بسیار شگفت انگیز باشد.

هدیه‌ای برای امیرکبیر

نویسنده: مریم اکرمی, منتشر شده در بخش اطلاعات عمومی,

No file selected.

آفتاب تازه از پس کوههای شرق بیرون زد که چهار سوار از دروازه شهر خوی خارج شدند. آنها به دنبال خود قاطری را می‌کشیدند بر روی قاطر چند صندوق دیده می‌شد.

این سواران از طرف محمد رحیم خان نسقچی باشی حاکم خوی هدایای برای امیر نظام می‌بردند. هر چقدر آنها از شهر دور می‌شدند هوا نیز گرمتر می‌شد. در حالیکه سی فرسنگ از شهر دور شده بودند در مقابل قهوه خانه‌ای توقف کردند. قهوه‌چی با دیدن آنها جلو آمد و گفت: بفرمایید! صفا آوردید!

سواران از اسبهای خود پایین آمدند جلوی قهوه‌خانه حوض نسبتا بزرگی بود که آبی صاف و گوارا در آن جریان داشت و چند ماهی از این سو به ٱن سو می‌رفتند. در کنار حوض تختخوابی که قالیچه زیبا و تمیزی روی آن افتاده بود جلب نظر می‌کرد.

مردان تازه وارد روی تخت نشستند و قهوه‌چی چهار چای قندپهلو و تمیز جلوی آنها گذاشت. پس از خوردن چای صحبت آنها گل انداخت. یکی از ایشان که معلوم بود سمت ریاست آنها را برعهده دارد گفت: می‌دانید که هدایای حضرت حاکم برای امیر چیست؟هدیه‌ای برای امیرکبیر

مردان سرشان را به علامت نفی تکان دادند. مرد اولی با غرور خاصی گفت: بله حاکم ما بیش از هر کس دیگری به امیر ارادت دارد. می‌دانید که در شهر ما ظروف مسی را بسیار عالی و نیکو می‌سازند آنچنان که ظروف مسی هیچیک از شهرهای دیگر همتای آن نیست. حام معادل ده خوانچه از قاب و قدح و دوری و کاسه و ترشی خوری از بهترین مس سازان خرید و اکنون ما آنها را به نزد امیر می‌بریم.

یکی از مردان گفت: و امیر بدون هیچ شکی به ما انعام خوبی خواهد داد.

فرستادگان محمد رحیم خان ده روز بعد به حضور امیر رسیدند. آنها صندوقها را نیز با خود آورده بودند. رئیس فرستادگان با احترام خاصی گفت: ما افتخار داریم که از سوی محمد رحیم خان حاکم شهر خوی شایسته ترین احترامات را نثار شما کنیم و هدایای را که از سوی او آورده‌ایم تقدیم نماییم.

امیر با خونسردی پرسید: درون این صندوقها چیست؟ وقتی که آنها را به اینجا می‌آوردید احساس کردم که چیزهای سنگینی هستند.

فرستاده پاسخ داد: بله قربان سنگینند زیرا اینها محتوی بهترین ظروف مسی خوی و شامل قاب و قدح دوری و کاسه و نمکدان هستند.

امیر چهره درهم کشید و گفت: با این مردم فقیر من چگونه می‌توانم مهمانیهای با شکوه ترتیب دهم؟

مرد خم شد تا در یکی از صندوقها را باز کند امر قدمی به جلو گذارد و گفت: هرگز!

هدیه‌ای برای امیرکبیرصدای امیر آنچنان تحکم آمیز بود که مرد بیچاره بی اختیار قدمی به عقب برداشت. امیر با صدای بلند گفت: این صندوقها را به خوی بازگردانید. ضمنا به محمد رحیم خان بگویید که برای من بنویسد پول خرید این مسها را از کجا آورده است. من که حکوت خوی را به او دادم و اخذ خراج دیوان را به وی واگذار کردم، تقسیم آنرا نیز معین کردم و گفتم که چه مبلغ مخارج و حق حکومت است و چقدر را برای آبادی شهر به مصرف برساند و چقدرش را بدون کس و نقصان به خزانه برساند. اگر او این ظروف را از سهم من خریده من که ظروف نخواستم، اگر از سهم خود خریده من که سهم او را بقدری نداده‌ام که بتواند پس از مصارف خود این مقدار مس ابتیاع نماید و آنرا به عنوان هدیه برای من بفرستد و هرگاه تقدیم این ظروف مسی رشوه و زبان بندی است تا در تجاوز و تعدی به رعایا و مردم خوی مانع نداشته باشد، گمانی بخطا نموده و راهی به اشتباه پیموده است. به هر حال او باید معلوم کند که پول این مسها را از کجا آورده است.

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

5.0/5 امتیازهای داده شده (2 امتیاز)

به اشتراک گذاری

در مورد نویسنده

مریم اکرمی

پزشکی و سلامت