ملاقات با سفیر روس

نویسنده: مرتضی مرادوند, منتشر شده در بخش اطلاعات عمومی,

No file selected.

سفیر روس هر وقت که می‌خواست جایی برود آدمهای زیادی جلوی خود راه می‌انداخت. روزی از امیر وقت ملاقات خواست...

امیر سه ساعت به غروب وعده داد. سفیر با آمهای خود سر وقت حاضر شد اما امیر بیرون نیامد. سفیر مدتی منتظر ماند و چون امیر بیرون نیامد تصمیم گرفت که به محل سفارت باز گردد. پیشخدمت جلوی او را گرفت و گفت:صبر کنید امیر می‌آید.

سفیر روس مدتی دیگر منتظز ماند ولی باز از آمدن امیر خبری نشد. سفیر آنچنان عصبانی شد که فریاد کشید: به دولت امپراتور توهین می‌کنید؟ در این هنگام امیر در اتاق حاضر شد پس از سلام و علیک با سفیر خونسردانه پرسید: چرا شما عصبانی هستید؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟

 

سفیر روس با صدای بلند گفت: دو ساعت است که منتظر شما هستم.

امیر گفت: این رسم ایرانی است.

سفیر فریاد کشید: ما به رسم خود رفتار می‌کنیم.

امیر گفـت: شما در روسیه برای آنکه به جایی بروید چند نفر را جلوی خود راه می‌اندازید؟

سفیر جواب داد: ما معمولا تنها می‌رویم.

- پس چرا اینجا عده ای نوکر و ملازم به دنبال خود می‌آورید؟

- این رسم ایران است.

امیر گفت: چون به رسم ایران راه می‌روید، رسم وعده ایرانی هم دو ساعت تاخیر دارد.

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

5.0/5 امتیازهای داده شده (3 امتیاز)

به اشتراک گذاری