• No file selected.

  چهره ی خود را بیدار کنید

  Author

  ما هر روز انعکاس چهره‌ی خود را در آینه می‌بینیم این تصور منطقی خواهد بود که این بخش از بدن ما از همه جا آشناتر است. اما با وجود این که قادریم فورا و به راحتی چهره‌ی خود را بشناسیم به ندرت صورت خود را لمس می‌کنیم و از این رو اغلب از تنشی که در زیر ماهیچه‌های چهره‌مان مخفی شده است غافلیم.

 • آنپاسان

  Author

  شطرنج یکی از معروف‌ترین بازی‌های تخته‌ای تمامی دوران‌ها بوده است. هر چند مردم با قواعد ابتدایی این بازی آشنایی دارند، اما یک قانون گمنام در مورد حرکت پیاده‌ها وجود دارد که اکثر بازیکنان مبتدی از آن بی‌خبرند.

 • No file selected.

  اولین مبارزه مهم

  Author

  اولین کشتی مهم غلامرضا در باشگاه پولاد با ضیا میرقوامی در وزن 67 کیلوگرم و در سال 1329 بود. ضیا میر قوامی در آن زمان پهلوان پایتخت بود و در آن مسابقه ضیا برنده شد و غلامرضا امتیاز نیاورد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه

نویسنده: مانی هاشمیان, منتشر شده در بخش اطلاعات عمومی,

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه

در این مقاله سعی شده است به مدارک و اسنادی که جهت صدور پروانه و گواهی نیاز است بپردازد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه:
حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است.
•    اصل و فتوکپی سند مالکیت
•    اصل و فتوکپی شناسنامه مالک
•    اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری
•    اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری
•    اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها
•    اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)
•    ارائه گوای 6 و8 زمین شهری و یا نظریه مکیسیون تشخیص و عوارض دارایی سال جاری(در صورتیکه ملک بایر باشد)
•    دریافت فرم شماره 600 کنترل کیفیت ساخت و ساز از شرکتهای مجاز و ارائه به شهرسازی (در رابطه با کنترل های لازم توسط شرکتهای خصوصی تحت قرارداد شهرداری)
مدارک مورد نیاز صدور گواهی
حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است
•    اصل و فتوکپی سند مالکیت
•    اصل و فتوکپی شناسنامه مالک
•    اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری
•    اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری
•    اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها
•    اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

مدارک مورد نیاز تفکیکساختمان
•    سه نسخه کپی سند مالکیت (در صورت مشاع بودن 2 نسخه)
•    یک برگ نقشه 1/2000 که محل ملک دقیقا توسط مالک بر روی آن مشخص شده باشد بانضمام سه برگ کپی از محل مشخص شده ملک
•    مفاصا حساب نوسازی یا معافی آن
•    در صورتیکه ملک بایر باشد، مفاصا حساب عوارض دارایی مربوط به عوارض زمینهای بایر و ارائه گواهی 6 و 8 از سازمان زمین شهری الزامی است
•    در صورتیکه مساحت ملک بیش از 3000 متر مربع باشد و یا زمینهایی که بعلت هندسی نبودن شکل آنها و یا نداشتن ابعاد در سند مالکیت که تعیین ابعاد و زوایا توسط مامور بازدید محل مقدور نبتشد. ارائه نقشه برداری که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است
•    در صورتیکه ملک بصورت ساختمان باشد، پروانه ساختمانی و پایان کار ارائه شود
•    در صورتیکه قبلا جهت پلاک مورد درخواست، پروانه ساختمانی صادر شده باشد، پروانه مربوطه باید ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردد
•    در صورتیکه ملک فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه شود
•    درصورتیکه ملک تفکیک شده باشد، صورت مجلس و نقشه تفکیک ثبت مربوطه ارائه شود
•    جهت تشکیل پرونده الزامی است مالک یا مالکین و یا وکیل رسمی آنها همراه با شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر انجام گیرد و کلیه اوراق اصلی بایستی به امضاء ایشان برسد
•    ارائه طرح پیشنهادی تفکیک با مقیاس 1/500 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد
•    افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها فرقی ندارد. اگر بین مالکین توافق باشد عمل تفکیک تلقی می گردد و الا بعلت عدم توافق بین مالکین تقاضای افراز توسط دادگاه و یا ثبت به همراه ارائه کروکی تفکیک که تعیین کننده سهم مالکین و ممهور به مهر مراجع درخواست کننده است به شهرداری مربوطه جهت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ارائه می‌گردد.
ساختمانمدارک مورد نیاز پاسخ استعلام از طرح
•    ارائه استعلام از مراجع ذیربط(بانک- دفترخانه اسناد رسمی - ارگان دولتی و ...)
•    ارائه  نقشه 1/2000 که محل ملک بر روی آن مشخص و به امضاء متقاضی و یا مهر مرجع استعلام کننده رسیده باشد
•    در صورت امکان ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان
•    کلیه ضوابط و مقررات مربوط در جلد اول کتاب ملاک عمل منتشره از سوی اداره کل شهرسازی و معماری (صدور پروانه) درج گردیده است
مدارک مورد نیاز پاسخ استعلامات کسبی
•    ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوطه
•    ارائه مفاصا حساب کسبی از اداره درآمد منطقه
•    ارائه اصل سند مالکیت و تصویر آن (در صورتیکه متقاضی مالک ملک باشد)
•    ارائه اصل اجاره نامچه و کپی آن (بشرطی که متقاضی مستاجر ملک باشد)
•    ارائه اصل شناسنامه و کپی آن
•    نامه و استعلام ارائه شده از صنف مربوطه حکم درخواست متقاضی را دارد و نیاز به تکمیل فرم دیگری نمی باشد
•   کلیه ضوابط و مقررات مربوطه در جلد سوم کتاب ملاک عمل، بخش دوم(کسب و پیشه) که از سوی اداره کل شهرسازی و معماری شهرداری منتشر شده و متقاضیان محترم می توانند با اخذ و مطالعه آن اطلاعات کاملتری بدست آورند.

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

4.3/5 امتیازهای داده شده (9 امتیاز)

به اشتراک گذاری

اطلاعات عمومی