• No file selected.

  حکومت به شما دادن، چراغ دم باد نهادن است.

  Author

  پس از آنکه میرزا تقی خان به صدارت رسید دوستان و آشنایان سابق وی به امید رسیدن به پست و مقام به نزد وی رفتند اما از آنجا که ملاک و ضابطه امیرکبیر کاردانی و لیاقت اشخاص بود به افراد بی کفایت و متملق و چابلوس کاری رجوع نکرد.

 • No file selected.

  رسیدن به آمادگی ذهنی

  Author

  آمادگی ذهنی به لحاظ گوناگون شبیه آمادگی جسمانی است. آمادگی جسمانی به برنامه غذایی مناسب و ورزش به اندازه احتیاج دارد. آمادگی ذهنی هم به برنامه غذایی ذهنی و تمرین منظم احتیاج دارد. اگر به آمادگی ذهنی برسید، شادی و نشاط  و حجم فروشتان افزایش می یابد.

حذف القاب دیوانی

نویسنده: شایان منصوری, منتشر شده در بخش اطلاعات عمومی,

No file selected.

یکی از عیوب بزرگ عصر قاجاریه القاب دیوانی بود. این القاب از عصر صفویه آغاز شده و در زمان فتحعلی شاه و محمد شاه قاجاریه به نهایت رسیده بود

. نویسندگان درباری برای دریافت پول بیشتر درباریان را با القاب جدید می ستودند. شاهان  نیز با دریافت پول و هدیه درباریان را به القاب جدید مفتخر می‌ساختند. اما امیرکبیر در دوران حکومت کوتاه خود برای حذف این القاب که چیزی جز غرور برای صاحب لقب به بار نمی آورد کوشش بسیار کرد. در این خصور وی فرمانی صادر کرد که اصل آن به دست محققان تاریخ و پژوهندگان عصر امیر نرسیده است اما شرحی که واتسون دراین باره در کتاب خود نگاشته اندیشه امیر را روشن می‌کند. واتسون در این مورد می‌نویسد:

" اولین تصوری که از نام ایران به ذهن هر دانشمندی می‌گذرد شیوه نگارش ساختگی است که نویسندگان و تاریخ نویسان سرزمین آتش پرستان در مدت دو هزار سال پرورانده اند. امیر نظام تصصم گرفت این عبارت بی معنی را که فقط شایسته بردگان و فرومایگان است برندازد. پس فرمانی صادر کرد که در عریض‌ها و نامه های رسمی که خطاب به وی می‌نویسند جز یک عنوان "جناب" به کار نبرند. برای مقامهای پایین تر نیز به ترتیب عنوان ثابتی مقرر کرد. مردم در شگفتی ماندند که چطور وزیری آن القاب چابلوسانه را از خود دور می‌نماید. اما امر او را به گردن نهادند."

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

5.0/5 امتیازهای داده شده (1 امتیاز)

به اشتراک گذاری

در مورد نویسنده

شایان منصوری

اطلاعات عمومی