برای یک دولت زیبنده نیست که نتواند امور رعایای خودش را اداره نماید

نویسنده: مریم اکرمی, منتشر شده در بخش اطلاعات عمومی,

No file selected.

میرزا تقی خان امیر نظام یگانه کسی بود که در مدت صدارت خود دست اجانب را از دخالت در امور داخلی ایران کوتاه نمود و یگانه مردی بود که توانست بدون دخالت اجانب مسائل پیچیده ایران را حل و فصل کند.

در زمان او احدی قادر نبود با اعمال اجانب روابط خصوصی داشته باشد. تمام ماموران دولتی را قدغن نمود که با خارجیها قطع رابطه کنند. این افتخار برای او بس که در زمان او هیچیک از همسایگان نتوانست در امور داخلی دخالت کند و یا به حقوق سیاسی آن تجاوز نماید.

قبل از این تاریخ ( صدارت امیرکبیر) رسم بوده است که غالبا به عقاید و پیشنهادهای نمایندگان دول خارجی که در دربار شاه ایران مقیم بودند توجه می شد و حدود نفوذ نماینده انگلیس یا نماینده روس بسته به لطف مخصوص پادشاه  بود که به کدامیک زیادتر متمایل  باشد. آنها به نسبت تمایل شاه مجاز بودند که در امور داخلی ایران دخالت کنند و حتی بعضی اوقات از نمایندگان خارجی خواهش می شد که از اتباع شاه ایران حمایت نمایند.

در هنگام عزیمت ناصرالدین شاه جوان از تبریز به تهران قرار شد از قنسول انگلیس  مقیم تبریز  خواهش شد که سکنه ارمنی آن شهر را حفظ کند. امیر نظام فورا اظهار نمود: (( این برای یک دولت زیبنده نیست  که نتواند امور رعایای خودش را اداره نماید.)) و از همینجا تصمیم گرفت  که در آتیه درهیچ کاری به نمایندگان خارجی اجازه دخالت در امور ایران را ندهد و به قشون و قوای انتظامی آنچنان قدرت و نظمی بدهد که خود دولت حافظ جان همه ایرانیان از هر فرقه و مذهب و گروه باشد.

به این مطلب چه امتیازی می‌دهید؟

5.0/5 امتیازهای داده شده (1 امتیاز)

به اشتراک گذاری

در مورد نویسنده

مریم اکرمی

پزشکی و سلامت