اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟

اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟
کسب و کار
252 35.9%
علم و فناوری
165 23.5%
اطلاعات عمومی
165 23.5%
پزشکی و سلامت
119 17%
تعداد رای دهندگان: 701
نخستین رای: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵
آخرین رای: پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۷