اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟

اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟
کسب و کار
246 37%
اطلاعات عمومی
153 23%
علم و فناوری
152 22.9%
پزشکی و سلامت
113 17%
تعداد رای دهندگان: 664
نخستین رای: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵
آخرین رای: شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۲