اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟

اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟
کسب و کار
260 35.8%
علم و فناوری
170 23.4%
اطلاعات عمومی
169 23.2%
پزشکی و سلامت
128 17.6%
تعداد رای دهندگان: 727
نخستین رای: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵
آخرین رای: پنجشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۸