اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟

اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟
کسب و کار
237 37.1%
علم و فناوری
148 23.2%
اطلاعات عمومی
146 22.8%
پزشکی و سلامت
108 16.9%
تعداد رای دهندگان: 639
نخستین رای: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵
آخرین رای: سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷

اطلاعات عمومی