اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟

اگر شما جای ما بودید، راجع به کدام موضوع می نوشتید؟
کسب و کار
263 35.3%
اطلاعات عمومی
180 24.2%
علم و فناوری
173 23.2%
پزشکی و سلامت
129 17.3%
تعداد رای دهندگان: 745
نخستین رای: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۵
آخرین رای: يكشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۰۵